Vi støtter op om bæredygtig skovdrift

Hvad er PEFC®?

Hvad betyder det, når et PLUS-produkt er PEFC-mærket?

Når du møder PEFC-logoet på et af vores produkter ved du, at produktet er fremstillet af træ fra ansvarlig kilde. 

Logoet og certificeringen er et miljømærke, der fortæller dig, at træet i produktet kan spores tilbage til dets kilde. Du har således vished om, at træet kommer fra en skov, der er forvaltet ansvarligt og med respekt for natur og mennesker.

Forud for modtagelsen af vores PEFC-certifikat har vi gennemført en omhyggelig ansøgnings- og vurderingsproces, som afsluttes med en audit - et besøg af en certificeringsvirksomhed, der på baggrund af ansøgningen og vores viden har vurderet, at vi opfylder kravene i PEFC-systemet. En gang om året udføres en opfølgende audit.

Hvad er PEFC?

PEFC er en global organisation, der siden grundlæggelsen i 1999 har arbejdet med at udbrede bæredygtige skovbrug på hele kloden.

De bæredygtige skovbrug under PEFC er bundet op på en lang række kriterier og standarder fastlagt af PEFC.

Kriterierne handler blandt andet om bevaring af biodiversiteten og det sociale liv i og omkring skovene, krav til valg af træsorter og retningslinjer for registreringer og dokumentation m.m.

Se flere ansvarlige tiltag

Vi bruger træer
Vi planter træer

I samarbejde med Growing Trees Network Foundation skriver vi nye Folkeskove i Danmark ind i vores historie.

FSC® -mærket

FSC-mærket sikrer, at vi kan levere produkter af træ, der stammer fra en ansvarlig kilde.