Vi bruger træer
-Vi planter træer

I samarbejde med Growing Trees Network Foundation skriver vi nye Folkeskove i Danmark ind i vores historie. Læs mere her på siden om træernes betydning, hvor i landet vi planter skov og hvorfor vi gør det

Træ er en helt essentiel del af vores dna.

Derfor planter vi træer - med Growing Trees Network

I mere end 80 år har vores produkter fået havedrømme til at spire og vokse. Og nu bidrager vi også til at få skovområderne i Danmark til at vokse sig store.

Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfyldte at investere i. 

Vi er stolte – og ikke mindst ydmyge – over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye Folkeskove i Danmark. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv.

En ny Folkeskov er på vej ved Skærsø

17.500 træer plantet i Danmark

14 hektar fredskov

Hvor planter vi skov?

Gesten Folkeskov

På en af de første rigtigt varme forårsdage i 2023 tog teamet igen på plantedag. Denne gang ventede knapt 10.000 unge træer på at blive til en fredet folkeskov på et stykke bart jord i Gesten. Skovrejsningsprojektet er realiseret i samarbejde med Growing Trees Network Foundation, en privat lodsejer og skovrejsningsfirmaet Naturplant.

Skærsø Folkeskov

Det var en råkold novemberdag i 2021, da teamet og en lille flok af deres yngste familiemedlemmer trak i gummistøvlerne og mødtes på en mark ved det naturskønne Skærsø. Foran ventede nogle timer med smil om munden, 7500 unge træer og et stykke bar jord – alt sammen arrangeret i samarbejde med Growing Trees Network Foundation.

Hvorfor skal vi bekymre os om de danske skove?

De danske skove er i krise, og genoprettelsen af skovene og mere vild natur har afgørende betydning for både os mennesker, planter og dyr.

Det spinkle, lille nåletræ eller løvtræ virker måske ubetydeligt, men med tiden vokser det op og bliver til et stort og frodigt træ, som kan lagre CO², skabe nye levesteder for planter og dyr og i det hele taget uendeligt meget glæde for alle levende væsner.

Sammen med Growing Trees Network Foundation er vi med til at plante Folkeskove, som har til formål at beskytte grundvandet og understøtte målet om mere natur i Danmark.

Fakta om skovens betydning generelt

  • Skovene kan sikre grundvandsressourcer
  • Mere skov er med til at sikre biodiversiteten
  • Skov optager CO² fra atmosfæren
  • Skov giver rigere dyreliv til lands og i luften
  • Skov giver mulighed for at dyrke friluftsliv

Kilde: Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., & Bentsen, N. S., (2019). Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat, 26 s.

Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter. Den er - hvis vi giver den lov til det - blivende og værende i hundreder af år frem

Lars Højsgaard, adm. direktør hos PLUS A/S

Skovene er værdifulde - i det store og lille perspektiv

Udover træernes vigtige egenskaber for vores klodes fremtid har naturen også stor værdi for det enkelte menneske.

Vi drømmer om, at vi med vores handling - set i det store perspektiv – kan gøre en forskel for den enkelte, der er med til at plante træer.

Håbet er, at vi med den lille, livsbekræftende handling: at plante et træ kan vække en ny eller større forståelse for naturens betydning og give den enkelte inspiration til at gøre noget mere for naturen derhjemme – og ikke mindst give lyst til at tage ansvar for din, min og vores natur.

Både voksne og børn var med på dagen

Glimt fra vores plantedage gennem årene

Her får du glimt fra vores planteevents, hvor holdet bag PLUS plantede træer i naturens tjeneste.