Salgs- og leveringsbetingelser for private kunder

- Salg af fysiske varer via nettet -

Købsbetingelserne er gældende for forbrugernes køb af produkter på PLUS.DK. Webshoppen ejes og drives af:

 

PLUS A/S


CVR-nr: 34564310
Ådalen 13 B
6600 Vejen
Tlf: 79963333

plus@plus.dk

 

 1. Generelt:

Nærværende handels- og leveringsbetingelser gælder for alle køb foretaget på www.PLUS.dk og er derfor udelukkende omfattet af regler og betingelser gældende herfor.

 

For erhvervskunder og projektkunder gælder endvidere de aftalte almindelige salgs- og leveringsbetingelser [se her]. Alle aftaler indgås på dansk, og der er ikke indgået bindende købsaftale med PLUS A/S, før der er modtaget ordrebekræftelse herfra. PLUS A/S forbeholder sig retten til, at til enhver tid og uden grund at afvise salg med videresalg for øje, uagtet annoncering, skiltning, lagerbeholdning m.v.

 

 1. Persondata:

I forbindelse med placering af en ordre på PLUS.dk vil du skulle indtaste en række personoplysninger. Det er oplysninger vedrørende dit navn, adresse, leveringssted, e-mailadresse, telefonnummer, evt. leveringskommentar, og kontooplysninger.

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig - og for, at vi kan opfylde aftalen. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1(b).

 

Dine oplysninger videregives alene til den transportør, som i henhold til aftale med dig, skal levere varen på leveringsstedet.

Medmindre en Længere periode er udtrykkeligt aftalt med dig, vil vi alene opbevare dine personoplysninger, indtil reklamationsperioden på 2 år, i henhold til købeloven, er udløbet, eller så længe en evt. tvist mellem os verserer. Herefter vil dine oplysninger automatisk blive slettet. Oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven opbevares dog under alle omstændigheder i 5 år, efter at købet er gennemført.

 

Du kan altid få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Det kan ske ved at kontakte plus@plus.dk.

 

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger. Det kan ske til Datatilsynet. Sådan klager du (www.datatilsynet.dk). 

 

 1. Priser:

Priserne på www.PLUS.dk er dagspriser, angivet i danske kroner og inklusive 25% moms for privatkunder. De angivne priser er gældende for levering i Danmark, dog eksklusive fragt. Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl.

 

 1. Betaling:

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Dankort, MasterCard, Mobilepay, Visa kort.

Der tages ikke gebyr ved betaling på PLUS.dk og beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes. Det bemærkes, at der aldrig kan trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. PLUS A/S bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

Ved betaling med Mastercard Debit, som er et debetkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Betalingsbeløbet vil tidligst blive trukket på betalingskortet, når:

 • ordren afsendes fra PLUS A/S’ lager;
 • ved ”click and collect” trækkes beløbet først efter afhentning

 

Når du betaler med et betalingskort, er du sikret mod misbrug uden selvrisiko, fordi betalingen sker via SSL. I tilfælde af misbrug kan du forlange, at betalingsformidleren / kortudstederen (af et i-Danmark-udstedt-betalingskort) tilbagefører betalingen til din betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henviser vi til ”Lov om betalingstjenester”.

 

 1. Levering:

Vi tilbyder at levere varer til adresser i Danmark, dog ikke til Færøerne, Island og Grønland. Ønskes levering til ikke-brofaste øer, vil der blive beregnet et ø-tillæg. I enkelte tilfælde er ø-levering ikke muligt. Ved indtastning af postnummer vil systemet orientere dig herom, og beregne en pris for leveringen.

Fragtprisen for din ordre afhænger af, hvilke typer varer der bestilles. Fragtbeløbet vil fremgå af kurven, efterhånden som der tilføjes varer hertil. Fragtpriser er baseret på levering fra PLUS A/S’ lager.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos PLUS A/S, samt, at ikke alle ordrer kan leveres til ikke-brofaste adresser.

 

Stykgods:

Levering sker med en lastbil, der er 16 meter lang. Varerne leveres ”til kantsten” og aflæsses med en palleløfter. Det er ikke muligt at bestille varer leveret med kran eller gaffeltruck.

P.g.a. lastbilens længde er det derfor ikke muligt at levere på veje med begrænset fremkommelighed; f.eks.  snævre sommerhusområder, koloni- og haveforeninger, hvor Levering vil ske til evt. fælles p-plads eller hvor chaufføren ikke skønner at aflæsning er mulig. Omkostninger i forbindelse med forkert opgivet leveringsadresse vil blive debiteret dig som kunde. Det samme gør sig gældende, hvis chaufføren vurderer, at tilkørselsforhold ikke er anvendelige / sikre.

Når varen afsendes fra PLUS A/S modtager du en SMS med link til ”track and trace”, hvor du har mulighed for at følge ordren.

Modtagelsen af varerne kræver ikke underskrift. Det er derfor ikke nødvendigt, at du er hjemme, når varerne leveres.

 

Postpakker:

Pakker sendt med pakkedistributør leveres til kantsten. Når varen afsendes fra PLUS A/S, modtager du en SMS med link til track and trace, hvor du har mulighed for at følge ordren.

Modtagelsen af varerne kræver ikke underskrift. Det er derfor ikke nødvendigt, at du er hjemme, når varerne leveres.

 

 1. Transportskader

Du bedes undersøge dine varer med det samme, når du modtager forsendelsen. Hvis der er synlige skader på forsendelsen, skal du notere dette på fragtbrevet, når du underskriver for modtagelsen. Hvis du konstaterer, at varerne er beskadiget, skal du straks give os besked herom. Se i øvrigt pkt. 7 (om fortrydelses- og returret) og 8 (om force majeure) i handelsbetingelserne.

 

 1. Fortrydelses- og returret:

Når du handler hos PLUS.DK har du 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget produkterne. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere produkterne.

Køber du flere varer hos PLUS.DK fx hegn og stolper, kan du ikke fortryde dele af købet, medmindre du har aftalt det med PLUS kundeservice, på mail plus@plus.dk.

Du kan ikke bruge din fortrydelsesret, ved at nægte modtagelse, eller ved at undlade at afhente varen hos fx en pakkeshop, posthus eller lignende.

Fortryder du købet, skal produkterne returneres til følgende adresse:

 

PLUS A/S

Knudevejen 32 B

6600 Vejen

Inden du returnerer produkterne, skal du sende en mail til plus@plus.dk med angivelse af grundlag for returnering samt ordre- eller fakturanummer. Du kan også bruge vores fortrydelsesformular, som du kan finde her.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af produkternes værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendig for at fastslå produkternes art, egenskaber og den måde, den skal fungere. Dette betyder, at du må inspicere varen, men ikke tage den i egentlig brug, hvis du ønsker det fulde købsbeløb ved returnering.

Produkterne skal tilbageleveres i original emballage. Emballagen må åbnes, men ikke ødelægges. Manglende emballage kan udgøre en værdiforringelse, som du selv hæfter for.

Du bør desuden sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Før returnering opfordrer vi dig til at dokumentere forsendelsen via billeder.

Hvis varen, udover hvad der er beskrevet ovenfor, har spor efter ibrugtagning, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Udnytter du fortrydelsesretten, betaler og arrangerer du selv returfragten. Vi tilbyder imidlertid at afhente produkterne til samme fragtsats, som da vi leverede ordren. For afhentning kontakt kundeservice på plus@plus.dk. Returfragten fratrækkes ved tilbagebetaling af dit tilgodehavende.

Vi tilbagebetaler beløbet inkl. oprindelig fragt (dog ikke ekstra omkostninger, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Bemærk! Vi modtager ikke forsendelser / pakker sendt pr. efterkrav.

 

Læs evt. mere her: Fortrydelsesret ved køb på nettet (forbrug.dk).

 

Fejlevering:

Hvis PLUS A/S har fremsendt en anden vare, end den du har bestilt, så refunderer vi portoen/fragten forbundet med din returnering til PLUS A/S. Refundering vil ske til betalingskort du benyttede ved købet.

 

 1. Force Majeure

 

PLUS A/S er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, pandemier, brand, strejke, lockout, eksport eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger uden for PLUS A/S’ kontrol.

Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

 

Dette finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos PLUS A/S eller PLUS A/S’ koncernforbundne selskaber opstår begrænsninger i kapacitet angående produktion, logistik eller tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situation er PLUS A/S berettiget til at udskyde leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

 

 1. Reklamationer:

 

Ved køb af produkter finder købelovens regler anvendelse. Du har 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage eller skader, du selv har påført varen, ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen. Læs mere evt. mere her Reklamationsret (forbrug.dk).

Konstaterer du transportskader på de Leverede produkter, er det vigtig du hurtigst muligt (inden 7 hverdage) reklamerer til PLUS kundeservice, på e-mail plus@plus.dk. Din reklamation skal ud, over ordrenummer og relevante kontaktinformationer, indeholde fotodokumentation af skaden.

 

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os inden for rimelig tid.

Vi l du reklamere over en mangel ved varen, beder vi dig om så detaljeret som muligt at oplyse, hvad problemet er og dokumentere reklamationen via foto. Det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

 

Er der tale om en transportskade, skal du reagere til os inden 7 hverdage efter modtagelse af varen.

 

Kontakt PLUS kundeservice, pa e-mail plus@plus.dk.  

 

 1. Ophavsret og varemærker

Indholdet på vores hjemmeside www.PLUS.dk (herunder billeder, design, logoer, illustrationer, mønstre, fotografier, tekst og andre materialer) er proprietært og er beskyttet som sådan enten af ophavsret og / eller varemærke eller lignende. Alle rettigheder tilhører PLUS A/S eller vores leverandører såsom betalingstjenesteudbydere eller deres respektive ejere.

 

Kopiering, ændring, distribution, reproduktion eller brug af andre midler er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra PLUS A/S.

 

 1. Ansvar

PLUS A/S er ikke ansvarlig for skade på ting. For personskade er PLUS A/S kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

 

PLUS A/S er kun ansvarlig for person- eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra PLUS A/S’ side.

 

PLUS A/S er kun ansvarlig i det omfang det er bestemt ovenfor. PLUS A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte tab eller andre lignende tab.

 

PLUS A/S tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger samt force majeure.

 

 1. Ændringer

PLUS A/S har ret til at ændre og opdatere disse handelsvilkår når dette skønnes relevant eller kræves, som følge af nye eller opdateret lovgivning.

 

Ændringerne vil ikke gælde for aftaler indgået forud for ændringerne af disse handelsvilkår. Det vil altid være den version af handelsbetingelserne du som forbruger har modtaget i forbindelse med dit seneste køb, der vil være gældende i forhold til dette seneste køb. Gamle handelsbetingelser kan ikke bruges på fremadrettede nye køb, da disse muligvis er blevet opdateret, hvorfor det vil være de nyeste handelsbetingelser, som du modtager med dit køb, der vil være gældende.

 

 1. Lov og værneting

PLUS A/S er underlagt gældende lovgivning om produktansvar i Danmark og EU. Hjemmesiden PLUS.dk ejes og drives af PLUS A/S og den daglige drift af hjemmesiden varetages også af PLUS A/S.

 

Køb af varer på PLUS.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist afgøres af de danske domstole.

 

 1. Klagemuligheder:

Opstår der en tvist om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: plus@plus.dk.

 

 1. Handelsbetingelser sidst opdateret:

Disse handelsbetingelser er senest opdateret 30. juni 2023.