Dengang og i dag

Tidslinje

1917 - Sorø Stakitfabrik

Holger Eich stifter sammen med sin svigerfar J. Bjørnsen Petersen Sorø Stakitfabrik. Holger var oprindeligt isenkræmmer i Sorø, så stakitfabrikken startede som en hobbybeskæftigelse.

Produktionen havde to havehegn - Svensk Stakit og Idealhegn - og kørte på bestilling. Og det var lige nok til at holde 1-2 mand beskæftiget i de første 15 år.

1935-1940 - Snehegn

Nu skete der noget, der imidlertid satte udviklingen i gang for alvor. Holger Eich havde i Sverige set, hvordan man forhindrede sneen i at lukke vejene ved at opstille bræddehegn på de udsatte steder. De to stakittyper i produktionen viste sig at have samme virkning, så nu startede fabrikationen af snehegn og sneskærme. 

I 1930 blev der indført en ny snekastningslov, som påbød amterne at skulle holde vejene fri, så nu var efterspørgslen stor på Eichs snehegn hos de lokale lodsejere.

1940 - Jydsk Stakitfabrik

Da det ikke længere var muligt at tilfredstille efterspørgslen alene fra Sorø - og da transporten over Storebælt var ret kostbar og besværlig - var det naturligt at oprette en filial i Jylland. Valget faldt på Vejen på grund af den centrale beliggenhed og de nærliggende skove. 

1955-1958 - Vejen Træindustri

Holger Eich optog i 1953 sin søn, Harald Eich i firmaet, og den 1. oktober 1958 overtog han fabrikken i Vejen som eneindehaver. I samme ombæring ændrede fabrikken navn til Vejen Træindustri.

1956-1965 - bredt produktprogram til landbrug og private

Det er et særkende for fabrikken, at den altid har formået at udvikle sit produktprogram i takt med tidens skiftende behov. 

Det startede med havestakit, der blev til snehegn, men snart kastede man sig over siloer til ensilering af roetop, tørvehegn til opbearing af tørv og brænde - til den alleryderste ende af en granlægte blev udnyttet, idet den blev solgt som plantepind til planteskoler.

60-80 km snehegn, blev der produceret årligt. 

1970 - PLUS

Navnet PLUS blev indført i 1970 i forbindelse med den første eksport af hegn til Tyskland. 

I 1972 var efterspørgslen så stor, at den gamle fabrik i Grønnegade ikke længere slog til. I årene 72-73 blev der på Sdr. Ringvej i Vejen opført første etape af den ny fabrik, der fik navnet Plus-2, mens den gamle fabrik blev døbt Plus-1.

I 1975 kommer sønnen Søren Eich ind i firmaet som leder af salgsafdelingen.

2009

Administrationen flytter til Ådalen 

I dag

Efter Eich-familien har PLUS været på skiftende, men gode hænder og er i dag delvist ejet af Dansk Generationsskifte.

Fortællinger

Harald Eich og hans familie boede praktisk talt på matriklen, hvor PLUS havde produktion. Fra fabrikstiden i Grønnegade kan jeg huske, at jeg nogle dage blev kaldt over i haven hos Harald for at slå græsset hjemme i privaten. 

Det hele startede tilbage i 1917, hvor J. Bjørnsen Petersen og Holger Eich startede Sorø Stakitfabrik. Dengang producerede man to typer af hegn, svensk stakit og idealhegn. Produktionen kørte på bestillinger, og man havde derfor intet lager.

Lars Højsgaard