Ønsker du at handle online eller i en fysisk butik

Find en PLUS forhandler

PLUS produkterne forhandles via et omfattende forhandlernetværk i hele Danmark

Find forhandler

Uanset om du ønsker at bestille online via en Webshop eller fysisk i et byggemarked eller på en trælast, har PLUS gjort det let for dig at finde en forhandler.

Har du efter bestilling og levering, behov for hjælp til montage - formidler vi gerne kontakt til en lokal tømrer.

Fakta:

  • Stort netværk af forhandlere med fysisk butik
  • Bestil online via en af vore mange Webshops
  • Få fysisk hjælp til montage via landsdækkende service