Omlimmad för bättre stabilitet

Svarte stolpar

Hitta återförsäljare

Välj rätt stolpe

När du väljer PLUS omlimmade stolpar får du en FSC-märkt stolpe, som tillverkas i furu som är tryckimpregnerad i klass A och NTR-märkt, vilket innebär att den är avsedd för nedgrävning. Stolpen består av två ihoplimmade trästycken för att minska sprickbildning och vridning, samt för att säkerställa styrka och formstabilitet. Trä är ett levande material som påverkas av väder och vind. Därför är småsprickor naturliga och oundvikliga, men de påverkar inte träets styrka och stabilitet. Sprickbildning är inte reklamationsgrundande.

Montering av stolpar

Læhegn og espalier: stolperne graves 80-90 cm ned.
Facadehegn: Stolperne behøver ikke at blive gravet mere end 70-80 cm ned.
Stolper til låger: graves ned i 100-110 cm dybde for at opnå den bedste stabilitet. Afhængig af jordbundsforhold og træsort kan montage også foretages på stolpefødder. 
Under specielle forhold som kraftig blæst eller løs jordbund, bør der dog graves dybere end foreskrevet samt monteres en stabiliseringslaske omkring stolpen.

Fakta

  • Trykimpregnerat NTR märke A
  • Nordlig furuträ

Stolpar