Omlimmad för bättre stabilitet

Antracit stolpar

Hitta återförsäljareSe produkter

Välj rätt stolpe

När du väljer PLUS omlimmade stolpar får du en FSC-märkt stolpe, som tillverkas i furu som är tryckimpregnerad i klass A och NTR-märkt, vilket innebär att den är avsedd för nedgrävning. Stolpen består av två ihoplimmade trästycken för att minska sprickbildning och vridning, samt för att säkerställa styrka och formstabilitet. Trä är ett levande material som påverkas av väder och vind. Därför är småsprickor naturliga och oundvikliga, men de påverkar inte träets styrka och stabilitet. Sprickbildning är inte reklamationsgrundande.

Montering av stolpar

Lästaket och spaljéer: Stolparna grävs ner 80 - 90 cm.
Fasadstaket: Stolparna behöver inte grävas ner mer än 70 - 80 cm.
Stolpar för grindar: Grävs ner 100 - 110 cm för bästa möjliga stabilitet. Beroende på markförhållanden och typ av trä kan montering också göras på stolpfötter. 
Under speciella förhållanden, som kraftiga vindar eller lös jordmån, bör det grävas djupare än föreskrivet och stabiliseringsskenor bör monteras vid stolparna.

Fakta

  • Trykimpregnerat NTR märke A
  • Nordlig furuträ
     

Stolpar