Slutför dina PLUS-produkter

En liten flitighet och en "gör det själv" -typ är allt du behöver för att ställa in staket, bygga uteplats eller behålla PLUS-produkterna. Här hittar du några användbara tips och grundläggande regler som är bra att följa när du gör det själv i din trädgård.

Om du vill undvika underhåll av ditt nya staket, kan du titta på vårt utbud av underhållsfria staket. Underhållsfritt staket tvättas enkelt med tvål efter behov, inget underhåll krävs efter montering.

 • EFTERBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

  Trä är ett levande material som påverkas av vind och väder, det kan vi inte gardera oss emot. Men vi vill väldigt gärna ge dig några goda tips och tricks kring vad du kan göra for att förlänga livslängden på din PLUS-produkt.

  Vår tumregel är: Alla träprodukter du köper hos PLUS ska efterbehandlas!

 • SPRICKOR

  Trä arbetar beroende på väder och vind. Därför förekommer sprickor i produkten, -det påverkar dock inte strukturen eller styrkan i din produkt.

 • HARTS UTSÖNDRING

  Beroende på träslag så kommer det med tiden utsöndras kåda. Det är en normal process som inte på något vis skadar träet eller påverkar dess livslängd. Du kan antingen ta bort kådan genom att försiktigt skrapa bort den eller använda lite terpentin på en trasa och Torka av träet.

 • GRÖNA FLÄCKAR

  På grund av kopparinnehållet i tryckimpregneringen kan det förekomma grönaktiga strimmor samt utsöndring av innehållsämnen omkring kvistar. De grönaktiga strimmorna kommer snabbt reduceras i takt med solens påverkan.

 • KVISATAR

  Kvistgenomslag och utsöndring i form av gulaktiga fläckar kan förekomma. Detta är helt naturligt och kan i stor utsträckning avhjälpas genom att slipa och efterbehandla med en lämplig målning. Ev. senare utblomstring kan dock förekomma.

  Ingen av de ovan nämnda förändringarna skadar träet. Därför är de inte reklamationsberättigade, detsamma gäller spår efter skruvar och klammer.

 • TRYCKIMPREGNERADE PRODUKTER

  Du kan välja att färdigställa behandlingen med träolja eller målning. För att ge längsta möjliga hållbarhet bör du slutbehandla - på torrt trä -strax efter montering.

  1.                   Nytt träverk:

  Damm och smuts tas bort noga - träet ska vara torrt - före efterbehandling. Därefter behandlas med träolja eller målning, som innehåller fungicider.

  2.                   Slitet träverk:

  Trä med silvergrå patina eller trä som har blivit mörkt och slitet, ska rengöras med en trärengöring före behandling. Därefter behandlas med trävårdsmedel som säkerställer hållbarheten på ditt träverk. Trävård framhäver träets glöd och årsringar och kommer minska de naturliga sprickbildningarna samt hämma mögel- och algbildning.

 • VARMGALVANISERADE DELAR

  Varmgalvaniseringen skyddar ståldelarna mot rost. Galvaniseringen ger delarna ett rustikt uttryck, och det förekommer olikartade råheter, mönster och färger på ytan. Med tiden kommer den blanka ytan att bli mer mattgrå, men skyddet är fortfarande intakt.

  Delarna kan rengöras efter behov med en mjuk borste och vanligt såpvatten.

 • ÅTERVUNNEN PLAST

  I flera av våra möbelserier erbjuder vi plankor producerade av genomfärgad, återvunnen plast. För att stabilaisera plankorna är de på undersidan försedda med en stålförstärkning i plankornas längd. Plasten kan utvidga sig från 2,6-5,2 mm per meter vid temperaturer från +20-+40˚C. Plankorna utvidgar sig vid värmepåverkan men kommer rätta till sig till utgångsläget vid normal temperatur.

  Man bör räkna med att plankorna tappar färg och blir matta med tiden. Plankorna är UV-stabiliserade.

  Plankorna är utan splitter/stickor, och det förekommer inga sprickor – och de ska inte efterbehandlas eller underhållas med målning. Behöver bara rengöring med borste och vatten.

 • PRODUKTER I LÄRKTRÄ

  På grund av den stora andelen kärnved har lärk större hållbarhet än fur och barrträ, dock utan att uppnå samma hållbarhet som tryckimpregnerat. Produkter i lärkträ levereras grundmålade med ett vattenbaserat träskydd och ska strax efter montering helst efterbehandlas. Lärkträ kommer som övriga produkter i trä i trädgården ha en tendens till sprickbildning.

  Lärkträ är en träsort som lätt drabbas av ytmögel. Träet bör därför ytbehandlas så snabbt som möjligt. Oljebehandlas inte produkten, så kommer ytan med tiden att få en naturligt silvergrå patina och sedan bli svart. Färgändringarna är inte reklamationsberättigade. Regelbunden rengöring tar bort sporer och näringsämnen från ytan och förebygger tillväxt av mögel och alger.

  Produktens livslängd förlängs om den efterbehandlas årligen.

  Har lärkträet blivit svart ska det efterbehandlas på följande vis: Produkten tvättas grundligt med klorin/trärengöring, som man låter sitta min. ½ timma.

  Upprepa ev. behandlingen. Därmed dödas den svamp som har missfärgat produkten. När produkten är torr, ska den behandlas med träolja.

  Vi rekommenderar träolja med fungicider och färgpigment i Tall/Ek, som ger en vacker glöd och skyddar mot mögelbildning.

  Efterbehandling och underhåll:

  Till efterbehandling rekommenderar vi träolja med fungicider som förebygger den naturliga nedbrytningsprocessen och hämmar bildandet av mögelsvamp. Hållbarheten av ytbehandlingen är mycket beroende av produkternas placering och påverkan av väder och vind.

  Pigmenteringen bleks som följd av solens ultravioletta strålar, och kommer med tiden ”bränna” bort ytskyddet.

 • GRUNDMÅLADE PRODUKTER

  Flera av våra produkter levereras grundmålade med ett vattenlösligt träskyddsmedel i tidlösa färger. Grundbehandlingen innehåller aktiva ämnen som hämmar mögelbildning. Då blir din produkt ”väl skyddad” för att motstå det skiftande vädret.

  Målade ytor bör eftersynas och rengöras regelbottenet. Därmed tas sporer och näringsämnen bort från ytan. Det förlänger livstiden och hämmar tillväxt av mögel och alger. Produkternas placering samt påverkan av vind och väder har stor inverkan på ytans hållbarhet. Generellt kommer monteringspunkter, ändträ och vågräta ytor vara mest utsatta, och mindre sprickor samt nötning kan förekomma.

   

  Efterbehandling och underhåll:

  1.                   Nytt träverk: Damm och smuts tas noga bort före efterbehandling.

  2.                   Slitet träverk/begynnande nötning: Är träet nedslitet eller om målningen har börjat mattas av, så slipar du ned till friskt trä. Bart torrt trä grundas med trägrundning, vilket skyddar träet mot röta och svamp. Efter förbehandlingen är träverket klart för ytbehandling.

  För att få bästa möjliga resultat rekommenderar vi att du använder PLUS Colour eller motsvarande produkt, som påminner så mycket som möjligt om den grundbehandlande färgen. Behandlingen ska utföras på torr yta med en extra omgång färg eller annan lämplig slutbehandling.

   

  -12 Drivvedsfärg: transparent toning (närmaste RAL 7038)

  -15 Svart: täckande nyans (närmaste RAL 9005)

  -18 Gråbrun: transparent toning (närmaste RAL 7023)

   

  Ralfärger är heltäckande. RAL-numren är bara ungefärliga, då RAL-systemet är ett förenklat färgsystem.