VÆRDIERNE

Vi behandler naturen ordentligt

Hos PLUS A/S lever vi op til dansk og international lovgivning om imprægnering. 

Trykimprægnering NTR-klasse A

Trykimprægneret træ er primært fyr/grantræ, der har været igennem en imprægneringsproces, som gør træet mere modstandsdygtigt over for råd, svamp og insektangreb.

Vi anvender kun godkendte midler, der udelukkende indeholder kobber som aktivt middel.

Trykimprægneret træ er primært fyr/grantræ, der har været igennem en imprægneringsproces, som gør træet mere modstandsdygtigt over for råd, svamp og insektangreb.

Vi anvender kun godkendte midler, der udelukkende indeholder kobber som aktivt middel.

Forordningen om biocidholdige produkter vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer, eller artikler mod skadegørende, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt.

Download datablade på vore imprægneringsmidler her:

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre, at kemikalier bruges forsvarligt med minimal risiko for sundhed og miljø. Vi har i samarbejde med vore leverandører gennemgået vort sortiment med henblik at kunne informere vore forhandlere og kunder korrekt.

Hos PLUS bruger vi ikke overfladebehandlinger med ingredienser der figurerer på  REACH listen.

Hos PLUS anvender vi udelukkende overfladebehandlinger der ikke indeholder elementer som figurerer på EU's REACH liste.

Download datablade på vore malinger her:

  • Teknos 2900-06 til sort, antrazit, drivtømmer og teak.
  • Teknos 3371-72 til sorte møbelplanker.
  • Teknos 2949-21 til hvide produkter.
  • Teknos REACH erklæring.

I forbindelse med fremstilling af Pilehegn, andevendes disse midler til at øge holdbarheden og mindske skimmeldannelse.

 

716549 Vincode OIT 45

Safety data sheet of light liquid paraffin