Bæredygtighed får stadig større betydning i alle dele af samfundet.

Hos PLUS arbejder vi løbende på at øge vores bidrag til at skabe en bæredygtig verden. Arbejdet er tæt forbundet med vores tilgang til miljøet: Alt vores træ er FSC®-certificeret*, og når vi bruger trykimprægneret træ, er det altid efter danske miljøstandarder. PLUS tænker bæredygtighed ind i hele værdikæden. Derfor har vi nu også FSC­-certificering af de paller, vi bruger, når vi distribuerer varer ud til vore  kunder. FSC-certificeringen varetages af en uafhængig organisation, som på globalt  niveau skaber rammer for bæredygtigt skovbrug. Når vi vælger FSC­ mærket træ, er vi med til at sikre, at der ikke skoves mere, end skoven kan nå at genskabe under naturlige forhold, og vi er gennem certificeringen med til at beskytte truede arter og naturskove. FSC­-certificeringen kontrolleres desuden af uafhængige instanser, så vi er sikre på, at træet lever op til standarderne. Vi henviser altid kunder til www.dk.fsc.org, hvis de vil i dybden med, hvad FSC­-certificeringen betyder i detaljer.

Trykimprægneret træ har i nogle sammenhænge fået et dårligt ry. Det skyldes tidligere imprægneringsmetoder, hvor der blev anvendt andre stoffer til behandlingen end i dag, og ofte har kvaliteten af behandlingen været for ringe. Trykimprægnering kan være nødvendigt i vores klima, især hvor træet kommer i direkte berøring med jord eller vand. Vi anvender kun træ behandlet efter danske standarder og i bedste kvalitet. Dermed opnås en meget lang holdbarhed, og på den måde kan imprægneringen i virkeligheden bidrage til produktets bæredygtighed, både i forhold til vedligehold og til eventuel udskiftning. Vil man ikke bruge trykimprægneret træ, tilbyder vi også produkter i lærk. Især europæisk lærk, som er holdbart, godt til forarbejdning og dyrket med den bedst mulige certificering. Lærk er i høj kurs i eksempelvis børneinstitutioner, hvor man ikke ønsker at bruge behandlet træ.

Vi anvender også genbrugsmaterialer som genbrugsplast. Her er vi meget kritiske vedrørende materialevalget, idet vi skal være sikre på, at den valgte genbrugsplast kan leve op til vores krav til miljø og kvalitet. Vi samarbejder derfor kun med anerkendte europæiske leverandører på dette område. Mange træprodukter bliver slutforarbejdet og malet i Vejen. Det sikrer størst mulig fokus på miljøet og kvaliteten i den proces. Maleprocessen sker således efter danske retningslinjer inden for miljø og arbejdsbeskyttelse.


*Licenskode FSC-C028526