At bevare naturen er vigtigt for os

PLUS A/S og FSC®

PLUS har taget stilling, se herTilbage til "Værdier"

PLUS A/S og FSC Danmark

FSC® er verdens mest troværdige certificeringsordning til ansvarlig skovdrift. Vores Chain-of-Custody-certificeringssystem (CoC) giver virksomheder mulighed for at dokumentere og kommunikere, at de bruger træ og andre skovbaserede produkter fra bæredygtig drevne skove og andre ansvarlige kilder. I en FSC-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv og mennesker. FSC anbefales af Forbrugerrådet, Miljøstyrelsen og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

FSC logo

At bevare og passe på naturen er vigtigt for os. Derfor besluttede vi lang tid før at ansvarhed kom på dagsordenen, at det træ som indgår i vores produkter skal være FSC certificeret. Vi har således i mere end 11år udelukkende solgt ansvarlig produceret træ og dermed sat handling bag ordrerne om at bevare og passe på naturen.

I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Lars Højsgaard, administrerende direktør PLUS A/S

Vi ønsker som virksomhed at være med til at sikre ansvarligheden i fremtiden. Samtidigt er FSC vores garanti for, at vi kan blive ved med at producere og levere produkter, der lever op til de krav, samarbejdspartnerne stiller til os.

Vi sætter en ære i at tænke ansvarligt i alt, hvad vi gør og foretager os.

Hanne Larsen, Salgschef PLUS A/S

Hvad er FSC mærkning?

Hos FSC skelnes der mellem mærkning 'on-product' og 'off-product mærkning'. ’On-product’-mærker er labels, der kan sættes på et FSC-certificeret produkt eller dets emballage for at vise, at produktet er certificeret, og hvilken certificeringsgrad produktet har.

’Off-product’ mærkning er de FSC-oplysninger, som gives i trykte kataloger eller on-line. FSC-logoet skal altid indeholde den certificeringskode, som er gældende for produktet.

PLUS’ certificeringskode er FSC C028526

FSC logo

Hvad er FSC 100%

100 %"-mærket sidder på produkter, der kun indeholder materiale fra FSC-certificerede skove. Dette mærke sættes altså kun på produkter, der udelukkende består af FSC-certificerede dele (dog med undtagelse af dele lavet af ikke-skovbaserede materialer som fx plast eller metal).

Læs mere om FSC mærkninger her

Hvad er FSC MIX 70%

"MIX"–mærket sidder på produkter, der indeholder et eller flere af følgende materialer: træ fra FSC-certificerede skove, kontrolleret træ/FSC Controlled Wood og genbrugsmaterialer. For at opnå FSC-Mix certificeringen skal minimum 70% af det indgående materiale være af FSC-certificeret træ.

Læs mere om FSC mærkninger her

Hent det i høj opløsning her

PLUS A/S FSC certifikat

OBS: linket åbner i et nyt vindue.

Download nu

Internationale principper og lokal tilpasning

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier, som er en slags grundlov for FSC. Principperne og kriterierne gælder for FSC-certificerede skove i hele verden. Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier. Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Du kan se FSC's principper og kriterier herunder. Du kan læse mere om den danske FSC-skovstandard og skovcertificering her.

 • Princip 1: Overholdelse af lovgivning

  Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

 • Princip 2: Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår

  Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

 • Princip 3: Oprindelige folks rettigheder

  Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

 • Princip 4: Forholdet til lokalsamfundet

  Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

 • Princip 5: Skovens goder

  Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

 • Princip 6: Miljøværdier og påvirkning

  Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

 • Princip 7: Driftsplanlægning

  Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

 • Princip 8: Overvågning og vurdering

  Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

 • Princip 9: Høje bevaringsværdier

  Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

 • Princip 10: Gennemførelse af driften

  Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i hen-hold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.