Vore værdier med

Ansvarlighed

Vi vil udvikle og producere produkter med miljøet som omdrejningspunkt.

Tilbage til "Om PLUS"Tilbage til "Værdier"
Lars Højsgaard

Lars Højsgaard

Adm. Direktør PLUS A/S

Hos PLUS klimahandler vi mod FN’s Verdensmål

Vi gør en indsats og skrider til klimahandling – for vi ved, at de ting vi gør i dag, har en betydning for vores verden i morgen. Derfor baner FN’s Verdensmål for klima, miljø og bæredygtighed vejen for alt, hvad vi gør.

Vi er ikke bange for at tage arbejdshandskerne på og stille store krav. Det gælder både til os selv og til vores leverandører og samarbejdspartnere. Krav som gør vores produktion, vores produkter og drift endnu mere grøn, end den allerede er.

I mere end 11 år har vores produkter af træ været FSC®-mærket med verdens mest troværdige certificeringsordning til skovbrug. 

FN's 17 verdensmål

Og i 2019 udskiftede vi vores dieseldrevne trucks med eldrevne, ligesom vi ændrede vores elforsyning til udelukkende at levere grøn strøm. Dette er blot et lille udpluk af de bæredygtige tiltag, vi har gang i hos PLUS.    

For vi er ikke i mål endnu. Vi arbejder hele tiden hen imod at gøre vores klimaaftryk så neutralt som muligt. Og vi tager gerne den snoede vej fremfor den snorlige. Vi ønsker nemlig at gøre noget ekstra for klimaet, og vi stræber efter at gøre vores valg synlige og gennemsigtige for alle, der er interesseret.

Alt sammen for at du som kunde kan vælge PLUS med god (og grøn) samvittighed. Og for at vi som virksomhed sikrer os, at vi konstant er i bevægelse mod en bedre og grønnere fremtid. En bæredygtig fremtid.

 • 7. Bæredygtig energi

  Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt

   

   

   


  Hos PLUS har vi taget stilling til:

  Bæredygtig energi

  PLUS A/SVores partner/leverandør

  PLUS arbejder aktivt for at fremme verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi. Vi har siden 2019 udskiftet alle dieseldrevne trucks til eldrevne trucks. På vort 8.000 m² store lager er belysningen udskiftet til energibesparende LED-belysning. Vi har indgået aftale med vor leverandør af el om udelukkende at modtage grøn strøm.

  Især gennem vort partnersamarbejde med FSC® – certificeret skovbrug – kan vi fremme verdensmålet om bæredygtig energi. Brugen af certificeret træ som energikilde i form af flis eller presset savsmuld til pellets (resttræ eller træ fældet til formålet og dyrket under FSC®-certificeringen regler om genplantning) kan mindske CO2-udslip og fremme verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi.

 • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

   

   


  Hos PLUS har vi taget stilling til:

  Anstændige jobs og økonomisk vækst

  PLUS A/SVores partner/leverandør

  Som virksomhed kan vi direkte på virke dette verdensmål. For det første kan vi sikre ordentlige og rimelige arbejdsforhold for alle medarbejdere. For det andet er Verdensmål 8.2, som handler om højere produktivitet gennem øget diversificeret teknologisk udvikling og innovation, en væsentlig del af vores DNA. Igangværende projekter vedrørende øget digitalisering er et eksempel på, at vi i høj grad bidrager til at sikre vor økonomiske vækst og udvikling til gavn for hele virksomheden.

  Vore samarbejdspartnere bidrager gennem deres brug af FSC® certificerede produkter i høj grad til at understøtte Verdensmål nr. 8 - især underpunkterne 8.4, 8.5 8.7 og 8.8. Disse mål sigter mod at fremme effektiv brug af ressourcer, genbrug og sikring af de ansattes rettigheder.

 • 12. Ansvarlig forbrug og produktion

  Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

   

   


  Hos PLUS har vi taget stilling til:

  Ansvarligt forbrug og produktion hos

  PLUS A/SVores partner/leverandør

  PLUS har de seneste 11 år været FSC® certificerede og vi har i den periode således udelukkende solgt certificeret træ. Dermed har vi bidraget væsentligt til delmål 12.2 om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

  Med udgangspunkt i at vores produkter skal kunne leveres til kunden uden transportskader optimerer vi løbende vores emballage. Der hvor emballagen ikke kan minimeres yderligere, anvendes hvor det er muligt i størst mulig grad genbrugsmateriale. Således møder vi verdensmål underpunkt 12.5 om minimering af affaldsmængden gennem reduktion, genvinding og genbrug.

  Pap, stål, plast og træ sorteres på vores lager og afleveres til genbrug.

  Vi har indgået aftale med Norsk Elkraft Danmark A/S, der sikrer at vi udelukkende forsynes med grøn strøm, der belaster miljøet med mindre CO2. Hermed mødes verdensmål underpunkt 12.6.

  FSC® certificerede leverandører og samarbejdspartnere

  bidrager til verdensmålets underpunkter 12.2, 12.6, 12.8 ved at gøre the muligt for forbrugerne at købe certificeret træ, genbrugstræ og skabe rammer for træproducenterne, som de kan administrere ressourcerne indenfor. 

 • 15. Livet et på land

  Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

   

   


  Hos PLUS har vi taget stilling til:

  Livet på land

  PLUS A/SVores partner/leverandør

  Gennem udelukkende at købe FSC® certificeret træ bidrager PLUS til delmål 15.1, 15,2, 15.5. Vi ønsker desuden at gå i dialog med de leverandører, som i dag leverer Mix 70% - træ fra forskellige kilder - om muligheden for, at de kan nå op på 100 % FSC®.

  PLUS kan bidrage yderligere gennem køb af papir og pap, der er FSC® mærket, ved at anvende paller af genbrugsmateriale og i det hele taget minimere forbrug af papir, pap og andre ressourcer.

  FSC® certificerede leverandører og samarbejdspartnere bidrager gennem deres understøtning af bæredygtig skovdrift i høj grad til verdensmålets underpunkt 5.2

Bæredygtighed får stadig større betydning i alle dele af samfundet.

Hos PLUS arbejder vi løbende på at øge vores bidrag til at skabe en bæredygtig verden. Arbejdet er tæt forbundet med vores tilgang til miljøet: Alt vores træ er FSC®-certificeret*, og når vi bruger trykimprægneret træ, er det altid efter danske miljøstandarder. PLUS tænker bæredygtighed ind i hele værdikæden. Derfor har vi nu også FSC­-certificering af de paller, vi bruger, når vi distribuerer varer ud til vore  kunder. FSC-certificeringen varetages af en uafhængig organisation, som på globalt  niveau skaber rammer for bæredygtigt skovbrug. Når vi vælger FSC­ mærket træ, er vi med til at sikre, at der ikke skoves mere, end skoven kan nå at genskabe under naturlige forhold, og vi er gennem certificeringen med til at beskytte truede arter og naturskove. FSC­-certificeringen kontrolleres desuden af uafhængige instanser, så vi er sikre på, at træet lever op til standarderne. Vi henviser altid kunder til www.dk.fsc.org, hvis de vil i dybden med, hvad FSC­-certificeringen betyder i detaljer.

Trykimprægneret træ har i nogle sammenhænge fået et dårligt ry. Det skyldes tidligere imprægneringsmetoder, hvor der blev anvendt andre stoffer til behandlingen end i dag, og ofte har kvaliteten af behandlingen været for ringe. Trykimprægnering kan være nødvendigt i vores klima, især hvor træet kommer i direkte berøring med jord eller vand. Vi anvender kun træ behandlet efter danske standarder og i bedste kvalitet. Dermed opnås en meget lang holdbarhed, og på den måde kan imprægneringen i virkeligheden bidrage til produktets bæredygtighed, både i forhold til vedligehold og til eventuel udskiftning. Vil man ikke bruge trykimprægneret træ, tilbyder vi også produkter i lærk. Især europæisk lærk, som er holdbart, godt til forarbejdning og dyrket med den bedst mulige certificering. Lærk er i høj kurs i eksempelvis børneinstitutioner, hvor man ikke ønsker at bruge behandlet træ.

Vi anvender også genbrugsmaterialer som RePlast og ReTex. Her er vi meget kritiske vedrørende materialevalget, idet vi skal være sikre på, at den valgte RePlast kan leve op til vores krav til miljø og kvalitet. Vi samarbejder derfor kun med anerkendte europæiske leverandører på dette område. Mange træprodukter bliver slutforarbejdet og malet i Vejen. Det sikrer størst mulig fokus på miljøet og kvaliteten i den proces. Maleprocessen sker således efter danske retningslinjer inden for miljø og arbejdsbeskyttelse.

 


 

 

*Licenskode FSC-C028526

 

Grøn strøm via Norsk Elkraft

Som led i vore bestræbelser på at udvikle bæredygtig drift og produktion, køber vi udelukkende grøn strøm via Norsk Elkraft.