Varmgalvanisering er en kemisk proces, hvor man dypper stål i smeltet zink ved 460 grader. Der sker så det at zinken korriderer, bliver til zinkoxid og derved beskytter stålet.

Man kan opleve at et produkter fra PLUS kan være udsat for et begreb kaldet hvidrust. Hvidrust opstår ved for tæt lagring/opbevaring af galvaniserede materialer, forstået på den måde at 2 emner ligger opbevaret helt tæt - og eventuel vand ikke kan trænge væk.

Hvordan stopper jeg hvidrust?
Emner med hvidrust tørres, f.eks. ved hensigtsmæssig oplagring. Hvidrustangrebet stoppes herved og vil med tiden omdannes til det normale lag af zinkkorrosionsprodukter, som har en beskyttende virkning. Nydannet hvidrust kan ofte fjernes ved afvaskning med en stiv nylonbørste og vand. Mindre pletter med fastsiddende hvidrust kan afrenses med en slibesvamp.