Hanne Larsen

Hanne Larsen

Salgschef hos PLUS A/S

Vigtig viden om lærketræ

Lærketræ er en træsort, som let angribes af overfladeskimmel. Træet bør derfor overfladebeskyttes så hurtigt som muligt. Oliebehandles produktet ikke, vil overfladen med tiden få en naturlig sølvgrå patina og siden blive sort. Farveæn­dringerne er ikke reklamationsberettiget. Regelmæssig rengøring fjerner sporer og næringsstoffer fra overfladen og forebygger vækst af skimmel og alger.

Produktets levetid forlænges, hvis det efterbehandles årligt.

Produkter i lærke­træ skal efterbehandles inden opsætning eller straks efter montering. Lærketræ vil som øvrige produkter i træ have tendens til revnedannelser.