4. Byg korrekt mod naboskellet

Du må godt opføre småbygninger i skel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den samlede længde af de sider, som vender mod skel, må højst være 12 meter.
  2. Bygningens ydervægge eller tag må indenfor 2,5 meter fra skel ikke være højere end 2,5 meter.
  3. Der må ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel.
  4. Tagvandet skal holdes inde på egen grund.

I sommerhusområder må du ikke må bygge de nærmeste 2,5 meter fra skel, og ovenstående gælder for byggeri mellem 2,5 og 5 meter fra skel.

 

Link til BR18 - vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m²

 

HUSK: Vi anbefaler altid at du kontakter din lokale tekniske forvaltning, inden du etablerer fast inventar i form af bygninger, hytter, skure o.s.v. på din matrikel.