5. Byg ikke for højt

Bygger du op af skel i områder med fritliggende enfamiliehuse, må ingen af bygningens dele inden for en afstand af 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter over terræn. Fra 2,5 meter fra skel mod vej må bygningen højst være 1,4 x afstand til skel og aldrig mere end 8,5 meter høj.

 

Link til BR18 - vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m²

 

HUSK: Vi anbefaler altid at du kontakter din lokale tekniske forvaltning, inden du etablerer fast inventar i form af bygninger, hytter, skure o.s.v. på din matrikel.