3. Overskrid ikke bebyggelsesprocenten

I de fleste parcelhusområder må bebyggelsesprocenten af din grund højst være 30, og for sommerhuse er det normalt højst 15 procent.

Du beregner bebyggelsesprocenten ved at sammenholde det samlede boligareal i dit hus og øvrige småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser m.v.  med grundens størrelse. Du kan dog trække de første 50 m² (for rækkehuse 20 m²) overdækning af fx terrasse, udhus, carport o.l. fra.

Et eksempel: Dit hus har et etageareal på 120 m², dit udhus, garageoverdækning m.v. fylder 55 m², og din grund er 1.000 m². Bebyggelsesprocenten er:

  • 120 + (55-50) = 125 m²
  • 125 x 100/1000 = 12,5 %

 

Link til BR18 - vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m²

 

HUSK: Vi anbefaler altid at du kontakter din lokale tekniske forvaltning, inden du etablerer fast inventar i form af bygninger, hytter, skure o.s.v. på din matrikel.