Træets betydning for PLUS

TRÆ ER VORT DNA

Kernen i vores sortiment er produkter i træ.

Tilbage til oversigtenTilbage til FAQ

Vi leverer produkter i træ til udemiljøet omkring huset, i haven, på altanen og i gårdmiljøet. Træ var, fra virksomheden begyndelse, råmaterialet i alle vores produkter, og det er stadig det vigtigste materiale i alle produktlinjer. Vi kan lide træ og at arbejde med træ, fordi træ er et naturprodukt, har gode egenskaber både som råmateriale og færdigt emne, og fordi træ kan føres tilbage til naturen eller genanvendes og dermed indgå i en cirkulær produktøkonomi.

I takt med udviklingen er der også kommet andre materialer til. Det er produkter som glas og metal, men også moderne produkter som RePlast og komposit. Vi har et stigende fokus på vores materialevalg, således at bæredygtighed spiller en stadigt større rolle.

Vi er bevidste om, at både vore kunder - byggemarkederne og webshop-kunder - og slutbrugerne lægger stor vægt på, at bæredygtighed er tænkt ind i de forskellige processer fra materialevalg, produktionsansvarlighed, emballage og transport. Dette fokus får stigende betydning for alt, hvad vi foretager os.

Alt vort træ er FSC-certificeret, og når vi bruger trykimprægneret træ, er det altid efter danske miljøstandarder. PLUS tænker bæredygtighed ind i hele værdikæden. Derfor har vi nu også FSC-certificering af de paller, vi bruger, når vi distribuerer varer ud til vore kunder.

Hvad er Fyrretræ?

Fyrtræ findes i mange forskellige sorter, her et lille udpluk af de mest almindelige sorter i Danmark.

Hos PLUS A/S bruger vi fyrretræ i produktion af vore havehegn og havemøbler.

Fyrretræ i nordiske skove.
Mahogni

Hvad er Grantræ?

Grantræ, er hurtigtvoksende nåletræ - i Danmark mest kendt som juletræer af arterne Normannsgran, Ædelgran og Rødgran.

Gran er kendetegnet ved hurtig vækst og benytter i Danmark ofte til konstruktionstræ. Producenterne benytter ofte en blanding af gran og fyr i deres produktioner.

Hos PLUS anvender vi gran til vore hegnselementer.

Hvad er Lærktræ?

Lærk er nåletræ og i famile med både gran og fyr. Lærketræ kendetegnes ved et naturlig højt olieindhold, som giver træ stod modstandsdygtighed over for råd og svamp. 

Hos PLUS anvender vi lærk til blandt andet legeredskaber.

Sibirsk lærk
Mahogni skovareal

Hvad er Sipo Mahogni?

Mahogni er mørkt hård træ fra tropiske træer. I Danmark er den mest udbredte sort, en Sipo Mahogni, som benyttes til udvendig beklædning samt vinduer og døre.

Kendetegn ved mahogni er gode bearbejdningsegenskaber og smukt udseende.

Hos PLUS benytter vi Sipo mahogni til vore håndlister, og vi anvender alene FSC certificeret træ.

 

 

Hvad er Pil?

Pil er hurtigtvoksende løvfældende træ som lever bedst i fugtig jord.

Produkterne er kogt og fungicidbehandlet.

 

Hos PLUS anvender vi pil til hegnselementer.