Nedgravning af stolpe

Denne billige og enkle metode anvendes, hvis stolpen skal afstive en konstruktion. For nedgravning af en stolpe graves blot et 90 cm dybt hul i jorden, hvorefter stolpen plantes plant heri og igen tildækkes med faststampet jord. Dybden sikrer frostfrit jord og dermed også en stabil jordbund.

Hvis jorden er let og løs, kan der anvendes ankre for at forstærke stolpen. Her monteres to sæt brædder på tværs af den del af stolpen, der nedgraves i jorden. Alternativt kan stabiliteten samt stolpens lodrette belastningsstyrke øges ved at opbygge en eller to ankre i form af beton, der er støbt rundt om stolpen nede i jorden.

Nedstøbning af stolpe

Ønskes en øget forstærkning, kan der ligeledes anvendes tørcement. Her blandes cement og grus, hvorefter der tilsættes vand. Anbring stolpen i den rette placering i bunden af hullet. Når betonen herefter hældes i hullet, skal der være 20cm afstand til jordoverfladen. Disse sidste 20cm af hullet skal dækkes med jord. Husk at der ikke må være beton under stolpen, når den først placeres i hullet, da vandet herved ikke kan løbe bort!

Når en stolpe skal nedgraves eller nedstøbes, anbefales det at være to til arbejdet. Herved vil det være lettere at sikre, at stolpen både er i lod og har den korrekte placering. Husk også at plante stolperne i jorden i deres fulde længde. Hvis stolperne skæres til herefter, vil det være nemmere at opnå en helt vandret højde!