Første Folkeskov på privatejet jord plantet!

PLUS A/S har doneret 7.500 træer af i alt 14.000 træer til Danmarks første Folkeskov plantet på en privat lodsejers jord. Folkeskoven er beliggende ned til naturperlen Skærsø – en af Danmarks reneste søer.
 

Folkeskove på private lodsejeres jord er en ny mulighed, der giver private, virksomheder og andre organisationer mulighed for at donere træer til almennyttig skovrejsning med en stribe positive sideeffekter til gavn for naturen, samtidigt med at Folkeskoven optager CO2.

PLUS A/S har ligesom mange andre virksomheder arbejdet med at indfri ambitiøse klimamål. Ved at kombinere andre energi- og CO2-besparende tiltag med plantning af Folkeskov opnår vi en effektiv og varig CO2-reducerende effekt, samtidigt med at vi er med til at forny træressourcer, som gennem mere end 80 år flittigt har indgået i vores produkter. 

.. Administrerende Direktør Lars Højsgård

Træ er en helt essentiel del af vores DNA hos PLUS. Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfyldte at investere i,” udtaler direktør Lars Højsgaard.

Folkeskovene får status af fredskov og understøtter derved målet i Danmarks Nationale Skovprogram om, at skovlandskaber dækker 25-27 % af landets areal inden udgangen af det 21. århundrede. 

Hvis vi virkelig skal gøre en forskel for klimaet og få noget til at ske, er vi nødt til at tænke ud af boksen og skabe attraktive koncepter, der giver alle involverede parter et incitament til at rejse mere skov. Skærsø Folkeskov blev den første Folkeskov i Danmark plantet på en privat lodsejers jord. Vi oplever, at flere og flere af vores virksomhedskunder anvender donation af træer til nye Folkeskove til synliggørelse af deres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling overfor medarbejdere, kunder og leverandører, for på den måde at involvere og inspirere. Med Folkeskove på private lodsejeres jord har vi skabt muligheden for, at virksomheder kan hjælpe til yderligere skovrejsning i Danmark.
Lodsejere, der ønsker at lægge jord til nye Folkeskove får et tilskud, der hjælper til etableringen af den ønskede skov, med en hurtig og effektiv behandling af ansøgning,”

.. CEO Kim Nielsen, Growing Trees Network Foundation

Folkeskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af 20-25 hjemmehørende træarter. Ligger jorden over grundvandsmagasiner vil skoven, bæredygtigt drevet dvs. uden brug af sprøjtegifte, være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Derudover understøtter Folkeskoven biodiversiteten samt skaber nye levesteder til dyr. En traditionel Folkeskov binder CO² og har et gennemsnitligt CO²-optag på 1.200 tons CO²/ha over 100 år.

Folkeskovene på private lodsejeres jord er fra 1,5 ha (6.000 træer) og opefter, og virksomheder kan vælge at donere træer til en del af en skov eller til en hel skov.
I Skærsø Folkeskov donerer Plus A/S 7.500 træer og Tommerup Heilskov 6.500 træer.

Folkeskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.

Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.

Der radrenses de første 2 år af skovens levetid for optimale vækstbetingelser.

Skovene projekteres og etableres af vores samarbejdspartner, Naturplant (www.naturplant.dk), der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovdrømme.