Salgs- og leveringsbetingelser for private kunder

- Salg af fysiske varer via nettet -

Købsbetingelserne er gældende for forbrugernes køb af produkter på PLUS.DK. Webshoppen ejes og drives af:

PLUS A/S
CVR-nr: 34564310
Ådalen 13 B
6600 Vejen
Tlf: 79963333

plus@plus.dk

 

1. Persondata:

I forbindelse med placering af en ordre på plus.dk vil du skulle indtaste en række personoplysninger.
Det er oplysninger vedrørende dit navn, adresse, leveringssted, e-mailadresse, telefonnummer, evt. leveringskommentar, og kontooplysninger.
Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig – og for at vi kan opfylde aftalen. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1(b).
Dine oplysninger videregives alene til den transportør, som i henhold til aftale med dig, skal levere varen på leveringsstedet.
Medmindre en længere periode er udtrykkeligt aftalt med dig, vil vi alene opbevare dine personoplysninger, indtil reklamationsperioden på 2 år, i henhold til købeloven, er udløbet, eller så længe en evt. tvist mellem os verserer. Herefter vil dine oplysninger automatisk blive slettet. Oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven opbevares dog under alle omstændigheder i 5 år, efter at købet er gennemført.
Du kan altid få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Det kan ske ved at kontakte plus@plus.dk
Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger. Det kan ske til Datatilsynet. Sådan klager du (datatilsynet.dk).

 

2. Betaling:

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Dankort, Mastercard, Mobilepay, Visa.

Ved betaling med Mastercard Debit, som er et debetkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort indtil vi trækker eller afviser betalingen. Beløbet trækkes når varen afsendes fra vores lager.

3. Levering:

Vi tilbyder at levere varer til adresser i Danmark, dog ikke til Færøerne, Island og Grønland. Ønskes levering til ikke-brofaste øer, vil der blive beregnet et ø-tillæg. I enkelte tilfælde er ø-levering ikke muligt. Ved indtastning af postnummer vil systemet orientere dig herom.

Stykgods:
Levering sker med en lastbil, der er 16 meter lang. Varerne leveres ”til kantsten” og aflæsses med en palleløfter. Det er ikke muligt at bestille varer leveret med kran eller gaffeltruck. 

P.g.a. lastbilens længde er det derfor ikke muligt at levere på veje med begrænset fremkommelighed; f.eks. snævre sommerhusområder, koloni- og haveforeninger, hvor levering vil ske til evt. fælles p-plads eller hvor chauffør skønner aflæsning mulig.  Omkostninger i forbindelse med forkert opgivet leveringsadresse vil blive debiteret dig. Det samme gør sig gældende, hvis chaufføren vurderer, at tilkørselsforhold ikke er mulig.

Når varen afsendes fra PLUS A/S modtager du en SMS med link til track and trace, hvor du har mulighed for at følge ordren.

Modtagelsen af varerne kræver ikke underskrift. Det er derfor ikke nødvendigt, at du er hjemme, når varerne leveres.

Postpakker:
Når varen afsendes fra PLUS A/S, modtager du en SMS med link til track and trace, hvor du har mulighed for at følge ordren.

Modtagelsen af varerne kræver ikke underskrift. Det er derfor ikke nødvendigt, at du er hjemme, når varerne leveres.

4. Fortrydelsesret:

Når du handler hos PLUS.DK har du 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget produkterne. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere produkterne.

Køber du flere varer hos PLUS.DK fx hegn og stolper, kan du ikke fortryde dele af købet, medmindre du har aftalt det med PLUS kundeservice, på mail plus@plus.dk

Du kan ikke bruge din fortrydelsesret, ved at nægte modtagelse, eller ved at undlade at afhente varen.

 

Fortryder du købet, skal produkterne returneres til følgende adresse:

PLUS A/S

Knudevejen 32 B

6600 Vejen

Inden du returnerer produkterne, skal du sende en mail til plus@plus.dk med angivelse af grundlag for returnering samt ordre- eller fakturanummer.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af produkternes værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendig for at fastslå produkternes art, egenskaber og den måde, den skal fungere. Produkterne skal tilbageleveres i original emballage. Emballagen må åbnes, men ikke ødelægges. Manglende emballage kan udgøre en værdiforringelse, som du selv hæfter for.

Du bør desuden sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Før returnering opfordrer vi dig til at dokumentere forsendelsen via billeder.

Hvis varen, udover hvad der er beskrevet ovenfor, har spor efter ibrugtagning, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Udnytter du fortrydelsesretten, betaler og arrangerer du selv returfragten. Vi tilbyder imidlertid at afhente produkterne til samme fragtsats, som da vi leverede ordren. For afhentning kontakt kundeservice på plus@plus.dk. Returfragten fratrækkes ved tilbagebetaling af dit tilgodehavende.

Vi tilbagebetaler beløbet inkl. oprindelig fragt uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Der pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

5. Reklamationer:

Ved køb af produkter finder købelovens regler anvendelse. Du har 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage eller skader, du selv har påført varen, ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen. Læs mere på https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/forbrugerleksikon/afhjaelpning/

Konstaterer du transportskader på de leverede produkter, er det vigtig du hurtigst muligt (inden 7 hverdage) reklamerer til PLUS kundeservice, på e-mail plus@plus.dk Din reklamation skal ud, over ordrenummer og relevante kontaktinformationer, indeholde fotodokumentation af skaden.

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os inden for rimelig tid.

Vil du reklamere over en mangel ved varen, beder vi dig om så detaljeret som muligt at oplyse, hvad problemet er og dokumentere reklamationen via foto. Det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Er der tale om en transportskade, skal du reagere til os inden 7 hverdage efter modtagelse af varen.

Kontakt PLUS kundeservice, på e-mail plus@plus.dk

6. Klagemuligheder:

Opstår der en tvist om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: plus@plus.dk