Hvor langt skal stolperne

Graves ned i Jorden

Tilbage til oversigten Tilbage til FAQ

For at sikre dit PLUS hegn står godt og stabilt de næste mange år, anbefaler vi at stolperne nedgraves til frostfri dybde.

I Danmark er frostfri dybde defineret som værende 0,9 - 1,2 meter, afhængigt af jordarten.